ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33 เขียนโดย Super User 644
test เขียนโดย Super User 516
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 37
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 114
วันที่ 15 กันยายน 2565 กองช่างได้ออกสำรวจทางสำหรับ ของบ อบจ./จังหวัด (เส้นทางวัดป่าทรงธรรม(รอยพระบาท) ไปบ้านห้วยเจริญ.. เขียนโดย Super User 51
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เขียนโดย Super User 31
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบของให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 109
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็มจมน้ำ ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ปลัดองค เขียนโดย Super User 26
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานใ เขียนโดย Super User 22
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ลดขยะต้นทาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนหนองไฮวิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 55 คน โดยมีนายเวียงชัย พ เขียนโดย Super User 41