ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 27
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 226
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 230
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 345
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 311
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ผ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 355
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ เขียนโดย Super User 319
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 434
ขยายเวลาชำระภาษี 2563 เขียนโดย Super User 340
ประกาศขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2564 เขียนโดย Super User 546