งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 35
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 41
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 248
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 289
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 450
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 353
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 630
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 591
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 639
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 755