งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 110
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 169
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 364
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 267
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 473
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 449
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 494
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 586
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 335
ประกาศ:การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพำื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 366