งานควบคุมภายใน

งานควบคุมภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

กฎบตรงบ65 0001กฎบตรงบ65 0002กฎบตรงบ65 0003กฎบตรงบ65 0004กฎบตรงบ65 0005กฎบตรงบ65 0006กฎบตรงบ65 0007

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 <

กฎบตรงบ65 0001กฎบตรงบ65 0002กฎบตรงบ65 0003กฎบตรงบ65 0004กฎบตรงบ65 0005กฎบตรงบ65 0006กฎบตรงบ65 0007

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ อบต.หนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ  อบต.หนองไฮ   สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  <<คลิกอ่านรายละเอียด