การบริหารงาน/การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 เพิ่มเติมครังที่1 เขียนโดย Super User 71
ประกาศ: อบต.หนองไฮ ใช้แผนการดำเนินงานปี 2567 เขียนโดย Super User 62
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 336
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 368
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 365
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 374
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 447
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 1230
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 1218
แผนดำเนินงานประจำปี 64-65 เขียนโดย Super User 1054