การปฏิบัติงาน

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 398
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 374
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 499
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 524
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 652
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 537
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O26 เขียนโดย Super User 1093
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 เขียนโดย Super User 1054
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O23 เขียนโดย Super User 1121
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 เขียนโดย Super User 1280