O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O30

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566

 


 

รุปการดำเนิการในปี 65

 ขอ 33

ขอ 33 f ไขวมอ บรรยาย

  

 

**สรุปการดำเนิการในปี 64 ภาพถ่ายกิจกรรมภาคประชาชน  ปี 64**

- ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหนองไฮ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

33

33 2

150348

 150541
150542