O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการ อบต.หนองไฮ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.หนองไฮ ปี 2566

 

 


 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)- สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

- สถิติจำนวนการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม2563- มีนาคม 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี