O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารในตำบล

.

่อบต.หนองไฮ จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วัจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำโดย
นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.หนองไฮ รองปลัด อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ พนักงานจ้าง จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ
 
ลอยกระทงedit1
ลอยกระทงedit2ลอยกระทงedit4
ลอยกระทงedit5
ลอยกระทงedit6
ลอยกระทงedit7

อ่านเพิ่มเติม: ่อบต.หนองไฮ จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

อบต.หนองไฮ ร่วมกิจกรรมเชียร์และแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัด อบต หนองไฮ , รองปลัด อบต. , กำนันตำบลหนองไฮ , พนักงานส่วนตำบล , ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตตำบลหนอวไฮ ได้ร่วมกิจกรรมเชียร์และแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก

399343559 645393661107480 4711883308698255003 n

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, จักรยาน, ถนน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ถนน และ ข้อความ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 8 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายบุญเกิด พลยาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และคณะครู ในเขตตำบลหนองไฮ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด

กฬาตานยาเสพตด

นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วย นายสุดใจ พงษ์ศรีรัตน์ กำนันตำบลหนองไฮ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จิตอาสาตำบลหนองไฮ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านวังทอง ถึง บ้านลาดทอง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
พร้อมด้วย นายสุดใจ พงษ์ศรีรัตน์ กำนันตำบลหนองไฮ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จิตอาสาตำบลหนองไฮ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านวังทอง ถึง บ้านลาดทอง
20 ตค ทำความสะอาด
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ถนน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, สเก็ตบอร์ด, ถนน และ ถนน

มอบไก่พันธุ์ไข่ ตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี แก้จนคนอุดรฯ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นายสุดใจ พงษ์ศรีรัตน์ กำนันตำบลหนองไฮ และประชาชนตำบลหนองไฮ ได้มอบไก่พันธุ์ไข่ ตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี แก้จนคนอุดรฯ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไกอารมด

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้เปิดโครงการ ชุมชนสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“เยาวชนหนองไฮรุ่นใหม่ ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน็อค ล็อคอุบัติเหตุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ปีงบประมาณ 2566
  4. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลหนองไฮ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.หนองไฮ จิตอาสาตำบลหนองไฮ ได้ร่วมพิธีพระราชทานถุงยังชีพ ให้