O20ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาส อบต.หนองไฮ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน ม.6 และ ม.10 เขียนโดย Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ บ้านห้วยเจริญ ม.16 เขียนโดย Super User 193
ประกาศ อบต.หนองไฮ ผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่6 ด้วยวิธี (e-bidding) เขียนโดย Super User 261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.วังทอง ม.14 ด้วยวิธี (e-bidding) เขียนโดย Super User 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะซ่อมแซมทางฯ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ด้วยวิธี (e-bidding) เขียนโดย Super User 521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ.ศรีสมพร ม.12 เขียนโดย Super User 259
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2565 ถึง มิถุนายน 2565) เขียนโดย Super User 284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / พ.ย.2565 เขียนโดย Super User 393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ค./2565 เขียนโดย Super User 338