ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศฯ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เขียนโดย Super User 77
ประกาศอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เขียนโดย Super User 90
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 65
ประกาศ: การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 64
ประกาศ: เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 82
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี 2566 เขียนโดย Super User 94
บัญชีราคาประเมินที่ดิน น.ส.3 ก. เขียนโดย Super User 137
บัญชีราคาโฉนดที่ดิน เขียนโดย Super User 100
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 169