ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
e-bidding การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม บ้านห้วยเจริญ หมู่ 16 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขียนโดย Super User 400
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม บ.ห้วยเจริญ เขียนโดย Super User 362
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 668
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 574
ประกาศราคากลางเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 628
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 788
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส (ป่าช้าลาดทอง) บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 760
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหัวคูเชื่อมบ้านโนนสง่า ม.3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 648
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมกราคม พ.ศ.2563 672
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดไตรมาส1 695