ข่าวสารจากกองคลัง

ประกาศฯ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ของอบต.หนองไฮ  จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศฯ.2565