งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 155
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 148
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 410
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 420
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 570
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 459
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O26 เขียนโดย Super User 831
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 เขียนโดย Super User 781
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O23 เขียนโดย Super User 856
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 เขียนโดย Super User 981