ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง/ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ: เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 15
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 123
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ ที่1/2565 ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Super User 178
ประกาศสภา อบต.หนองไฮ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 218
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 185
ประกาศฯ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 195
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย เขียนโดย Super User 208
ประกาศฯ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O10 เขียนโดย Super User 369
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 357
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 2564 เขียนโดย Super User 372