ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปี พ.ศ.2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปี พ.ศ.2566