ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ