ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 43
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉ.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 75
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 83
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 321
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 506
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 เพิ่มเติมครังที่1 เขียนโดย Super User 71
ประกาศ: อบต.หนองไฮ ใช้แผนการดำเนินงานปี 2567 เขียนโดย Super User 62
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 335
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 368
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 365