ข่าวสารในตำบล

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามเงินเด็กแรกเกิดที่ครบ 6 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามเงินเด็กแรกเกิดที่ครบ 6 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

สวสดการ