ข่าวสารในตำบล

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจประมาณการขยายเขตไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บ้านหัวคู , บ้านโสกน้ำขาว , บ้านดงทรายทอง , บ้านโคกลาด , บ้านลาดทอง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจประมาณการขยายเขตไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บ้านหัวคู , บ้านโสกน้ำขาว , บ้านดงทรายทอง , บ้านโคกลาด , บ้านลาดทอง

ขยายเขตการไฟฟา66