ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านหนองไฮ ถนนเส้นโนนสะอาด-อ่างรินภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 445
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนบ้านโคกลาด เขียนโดย Super User 461
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านศรีสมพร บ้านโสกน้ำขาว บ้านหัวคูภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 373
นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , นางสาวมณฑริยา นาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,หัวหน้าสำนักปลัด ,ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมงานฌาปณกิจศพ นายนิยม ผาพิมพ์ ณ บ้นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบร เขียนโดย Super User 125
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านหนองหูลิง บ้านโสกน้ำขาว ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 306
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นโนนสะอาด - ดงมะกรูด ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 730
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 407
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ออกพื้นที่ทำความสะอาด ถนนสายหลัก บ้านหนองไฮ -ผ่านศึก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เขียนโดย Super User 274
กองบิน 23 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มอบผ้าห่มให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 348
คุณพรรณี คุณทิพวรรณ พร้อมครอบครัว ที่ได้มอบของสนับสนุนศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไฮ (โรงเรียนศรีสว่าง) เขียนโดย Super User 476