ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 531
วันที่ 13 -14 มกราคม 2564 องค์การบริหารตำบลหนองไฮ ออกขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ในเขต ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 439
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 434
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกดับไฟ ที่บ้านหัวคู ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย Super User 425
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนน บ้านโคกลาด เขียนโดย Super User 566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนหนองไฮวิทยา เขียนโดย Super User 446
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 เขียนโดย Super User 490
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 493
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไฮ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย Super User 565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม แซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 423